FujiYama’s blog

バイオリン弾きの日常的な生活の風景、感想などのブログです 政経もけっこうあります

オランダ語の複数形 初級 Pluralis

オランダ語の名詞(人・動物・物体・植物・名前・概念)の複数形には不可算名詞を別にして4パターンある。

パターンと実例をまとめてみた。変化のパターンの詳細説明付き。

①名詞+en 

①-1最終音節の母音が短い場合は子音を付け加える

男性man-mannen 爆弾de bom-de bommen

サンドイッチde boterham-de boterhammen ペンde pen-de pennen

猫de kat-de katten コートde jas-de jassen 雲de wolk-de wolken

籠mand-manden(これはすでにndと子音が二つあるのでそのまま)

①-2 最終音節の母音が長い場合は母音を一つ減らす

月maan-manen 木de boom-de bomen バナナde banaan-de bananen

壁de muur-de murenトマトde tomaat-de tomaten

①-3 語尾がfならvに変える鳥raaf-raven

①-4 語尾がsならzに変える箱doos-dozen

①-5 すでに子音が二つある場合 月maand-maanden

①-6 異なる二つの母音がある 本boek-boeken 花de bloem-de bloemen

絨毯het tapijt-het tapijten

①-6 fをzに変える 泥棒dief-dieven

①-6 sをzに変える 家huis-huizen ソースde saus-de sauzen 鼻de neus-de neuzen ネズミde muis-de muizen

②名詞+s  語尾がel er en em e eau jeの場合

匙lepel-lepels 鳥de vogel-de vogels

医師dokter-dokters コップde beker-de bekers バケツde emmer-de emmers

ソファde zetel-de zetels

薬剤師de apotheker-de apothekers

キッチンde keuken-de keukens 枕het kussen-het kussens

稲妻de bliksem-de bliksems

レディde dame-de dames

机het bureau-het bureaus

小さな植物het plantje-de plantjes

③名詞+’s 

③-1 語尾がa i o u yの場合 

シマウマde zebra-de zabra’s 祖父de opa-de opa’s

タクシーde taxi-de taxi’s

ピアノde piano-de piano’s 写真de foto-de foto’s 車auto-auto’s

バッテリーde accu-de accu’s 傘de paraplu-de paraplu’s

赤ちゃんde baby-de baby’s

③-2 略称の場合

de tv’s 

携帯電話 gsm’s

④名詞+特別な変化

子供kind-kinderen 卵ei-eieren 海zee-zeeen 考えidee-ideeen コピーkopie-kopieen

koe-koeien 街stad-steden 船ship-shepen

⑤複数形がない名詞 不可算名詞

果物fruit コーヒーkoffie 水water 砂糖suiker お金geld 幸せgeluk  愛liefde